Number of the records: 1  

Hodnocení vztahu mezi složením aerosolů tuhých látek v ovzduší a jejich zdroji ve vybraných lokalitách Prahy

 1. 1.
  0105023 - UCHP-M 20040277 RIV SIGLE CZ cze V - Research Report
  Tydlitát, Vratislav - Pekárek, Vladimír - Schwarz, Jaroslav - Šyc, Michal - Vosecký, Martin
  Hodnocení vztahu mezi složením aerosolů tuhých látek v ovzduší a jejich zdroji ve vybraných lokalitách Prahy.
  [The Rating of the Relation between the Composition of Solid Matter in the Atmosphere and Their Sources in Selected Areas of Prague.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2004. 22 s. 11.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : solid matter * aerosols * chromatography method
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Z osmi chemických složení aerosolů PM10 a PM2,5 zachycených na dvou místech v Praze na konci zimního období a v létě 2004 se v analogii se statistickými rozbory jiných autorů usuzuje na možné zdroje aerosolů v ovzduší v Praze v místech měření. Analýzy byly provedeny metodami atomové absorpční spektrometrie, iontovou chromatografií a fluorescenční rentgenovou analýzou Vysoce pravděpodobným zdrojem aerosolů je zvětralá půda a jemné silikáty. V souvislosti s malým počtemprovedených měření je diskutován výskyt dalších zdrojů aerosolů (vytápění, doprava, cementárna, průmysl, síran amonný, dusičnany).

  From eght chemical composition of aerosols PM10 and PM2,5 from two areas in Prague on the end of winter and in sommer in analogy with statistical analyses of other authors it was concluded which are possible sources of aerosols in the areas of measurement. For chemical analysis AAS, iont chromatography and X-ray fluorescence methods were used..Soil dust and fine silicates there are a very probable source of aerosols . In connection with realisation of a few measurements the existence of other sources (heating, traffic, cment kiln, industry, ammonium sulphate, nitrate iont) is discussed.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012276

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.