Number of the records: 1  

Transient Heat and Mass Transfer to a Circular Sink at Low Peclet Numbers

 1. 1.
  0104930 - UCHP-M 20040184 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Wein, Ondřej - Tovčigrečko, Valentin - Sobolík, Václav - Mansurov, V. A.
  Transient Heat and Mass Transfer to a Circular Sink at Low Peclet Numbers.
  [Přechodový přenos tepla a hmoty ke kruhovému noru za nízkých hodnot Pécletova čísla.]
  Summaries 4. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 1654. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA104/01/0545; GA ČR GA104/04/0826
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : edge effect * low Pécler numbers * wall friction probes
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Theory for a disk probe is compared with existing numerical solutions and confirmed by electrochemical experiment under limiting diffusion conditions, using potentiostatic transient. The theory is relevant also for heat transfer probes, where the edge effects are even stronger than in analogous mass transfer experiments, as the thermal diffusion coefficient is much higher.

  Teorie pro diskovou sondu je porovnána s existujícím numerickým řešením a potvrzena elektrochemickým experimentem za limitních difuzních podmínek přechodového proudu. Teorie platí i pro teplotní čidla, kde hranové efekty jsou dokonce silnější než u srovnatelných hmotových experimentů, protože teplotní difuzní koeficient (teplotní vodivost) je mnohem vyšší.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012189

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.