Number of the records: 1  

Rovnovážné koncentrace při extrakci rostlin superkritickým oxidem uhličitým

 1. 1.
  0104755 - UCHP-M 20040005 RIV SIGLE CZ cze V - Research Report
  Sovová, Helena
  Rovnovážné koncentrace při extrakci rostlin superkritickým oxidem uhličitým.
  [Equilibrium Concentrations of Solutes Extracted from Plants with Supercritical CO2.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2004. 19 s. 2.
  R&D Projects: GA ČR GA203/01/0550
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : phase equilibria * supercritical fluid * plants
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

  Fázová rovnováha extrahovaných látek, faktor rozhodující o schůdnosti a rychlosti extrakce, závisí při superkritické extrakci z rostlin nejen na extrakčním tlaku, teplotě a složení rozpouštědla, ale i na interakci látek s matricí a na jejich vzájemné interakci. Zpráva popisuje novou metodiku měření a vyhodnocování těchto jevů a některé výsledky získané při řešení projektu.

  Phase equilibrium is the crucial factor for extraction feasibility and rate. In supercritical fluid extraction from plants it depends not only on extraction pressure, temperature, and solvent composition, but also on solute-matrix interaction and on mutual interactions of solutes. A new method for measurement and quantification of these phenomena is reported, as well as some results obtained in the project.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012021

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.