Number of the records: 1  

Associations between fish reproductive cycle and the dynamics of metazoan parasite infection

 1. 1.
  0104740 - UBO-W 20040133 RIV US eng J - Journal Article
  Šimková, A. - Jarkovský, J. - Koubková, B. - Baruš, Vlastimil - Prokeš, Miroslav
  Associations between fish reproductive cycle and the dynamics of metazoan parasite infection.
  [Asociace mezi reprodukčním cyklem ryby a dynamikou infekce vícebuněčných parazitů.]
  Parasitology Research. Roč. 95, č. 1 (2005), s. 65-72. ISSN 0932-0113. E-ISSN 1432-1955
  R&D Projects: GA AV ČR IAA6093104; GA ČR GA524/01/1314; GA ČR GP524/03/P108
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : parasites * fish reproduction
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 1.226, year: 2005

  The parasite fauna of the stone loach (Barbatula barbatula) was investigated monthly from May to December 2001. Four parasite species were recorded: Gyrodactylus spp. (Monogenea), Tylodelphys clavata (Digenea), Proteocephalus sagittus (Cestoda), and Raphidascaris acus (Nematoda). The changes in the seasonal dynamics of parasite infection were investigated throughout the 8 months. The potential effect of the reproductive investment of the host, measured by gonad mass and gonado-somatic index (GSI), on the parasite infection was tested against the prediction that, during periods of high reproductive investment (beginning of the breeding period or forming gonads after breeding), the fish are more susceptible to parasite infection. Differences between parasite loads between genders were also hypothesized. Seasonal differences in infection were observed for all parasite species studied.

  Byla studována fauna parazitů u mřenky mramorované (Barbatula barbatula) v jednotlivých měsících období květen - prosinec 2001. Byly zjištěny 4 druhy parazitů: Gyrodactylus spp. (Monogenea), Tylodelphys clavata (Digenea), Proteocephalus sagittus (Cestoda) a Raphidascaris acus (Nematoda). Byly hodnoceny sezónní změny dynamiky parazitárních infekcí. Možný efekt reprodukčního vkladu hostitele, vyjádřený hmotností gonád a gonádosomatickým indexem (GSI) na parazitární infekci byl testován za předpokladu, že během vysokého energetického reprodukčního vkladu (začátek reprodukční sezóny a formování gonád před rozmnožováním) jsou ryby vnímavější k parazitární infekci. Sezónní rozdíly v infekci u všech zjištěných druhů parazitů byly prokázány.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012006

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.