Number of the records: 1  

Sensitive electrochemical determination of unlabeled MutS protein and detection of point mutations in DNA

 1. 1.
  0104693 - BFU-R 20043075 RIV US eng J - Journal Article
  Paleček, Emil - Masařík, Michal - Kizek, René - Kuhlmeier, D. - Hassmann, J. - Schülein, J.
  Sensitive electrochemical determination of unlabeled MutS protein and detection of point mutations in DNA.
  [Elektrochemické stanovení neznačeného proteinu MutS a detekce bodových mutací v DNA.]
  Analytical Chemistry. Roč. 76, č. 19 (2004), s. 5930-5936. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882
  R&D Projects: GA AV ČR IBS5004355; GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : MutS protein * DNA repair * mercury electrodes
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 5.450, year: 2004

  MutS protein plays an important role in the DNA repair system in prokaryotic and eukaryotic cells; it recognizes unpaired and mispaired bases in duplex DNA and can be used for detection of point mutations in vitro. We have shown that small amounts of this protein can be detected electrochemically at mercury and carbon electrodes without any labeling. Using constant current stripping analysis (CPSA) and mercury electrodes, tens of attomoles of this protein can be detected. The sensitivity of the determination at carbon electrodes is by more than 3 orders of magnitude lower. Using biotinylated DNA duplexes attached to magnetic beads, single-base mismatches and insertion/deletions were recognized by MutS. Picogram amounts of this protein were detected by CPSA after MutS releasing from the beads.

  Protein MutS hraje velice významnou úlohu v reparačním systému DNA u prokaryotických i eukaryotických buněk, kde rozpoznává nepárované nebo špatně párované báze v dvoušroubovici DNA a může být využit pro detekci bodových mutací in vitro. V této experimentální studii jsme ukázali, že malá množství tohoto proteinu je možné elektrochemicky detekovat na rtuťové i uhlíkové elektrodě bez jakéhokoliv značení. S využitím chronopotenciometrické rozpouštěcí analýzy a rtuťové elektrody je možno detekovat desítky attomolů proteinu MutS. Citlivost stanovení na uhlíkové elektrodě je více než o tři řády nižší. S využitím biotinylovaných dvouřetězcových oligonukleotidů přichycených na magnetické nosiče a proteinu MutS bylo možno rozpoznat nesprávně párované báze (případně inserce/dalece bází) v DNA. Po uvolnění z magnetických nosičů jsme detekovali pikogramová množství tohoto proteinu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011959

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.