Number of the records: 1  

Multiply osmium-labeled reporter probes for electrochemical DNA hybridization assays: detection of trinucleotide repeats

 1. 1.
  0104643 - BFU-R 20043025 RIV GB eng J - Journal Article
  Fojta, Miroslav - Havran, Luděk - Kizek, René - Paleček, Emil
  Multiply osmium-labeled reporter probes for electrochemical DNA hybridization assays: detection of trinucleotide repeats.
  [Signální sondy mnohonásobně značené osmiem pro elektrochemickou analýzu hybridizace DNA: detekce trinukleotidových opakování.]
  Biosensors and Bioelectronics. Roč. 20, č. 5 (2004), s. 985-994. ISSN 0956-5663. E-ISSN 1873-4235
  R&D Projects: GA MPO 1H-PK/42; GA AV ČR IAA4004108; GA AV ČR IBS5004355; GA AV ČR KJB4004302; GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : electrochemical sensors * DNA hybridization * DNA labeling
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 3.251, year: 2004

  In electrochemical DNA hybridization assays target or probe DNAs end-labeled with electroactive compounds have been frequently used. We show that multiple osmium labels yielding faradaic (at carbon or mercury electrodes) and catalytic signals (at mercury electrodes) can be easily covalently bound to DNA molecules. We show that the RP can be used for the determination of the length of DNA repetitive sequences.

  Při elektrochemické detekci hybridizace DNA se často používají cílové DNA nebo signální sondy koncově značené elektroaktivními sloučeninami. Ukázali jsme, že mnohočetné osmiové značky poskytující faradaické (na uhlíkových nebo rtuťových elektrodách) a katalytické signály (na rtuťových elektrodách) mohou být snadno kovalentně navázány na molekuly DNA. Dále jsme ukázali, že signální sondy mohou být využity pro stanovení délky repetitivních sekvencí DNA.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011909

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.