Number of the records: 1  

Trifunctional dinuclear platinum complexes as DNA-protein cross-linking agents

 1. 1.
  0104642 - BFU-R 20043024 RIV US eng J - Journal Article
  Kloster, M. - Kostrhunová, Hana - Žaludová, Renata - Malina, Jaroslav - Kašpárková, Jana - Brabec, Viktor - Farrell, N.
  Trifunctional dinuclear platinum complexes as DNA-protein cross-linking agents.
  [Trifunkční dvojjaderné komplexy platiny jako agens schopná vytvářet můstky mezi DNA a proteiny.]
  Biochemistry. Roč. 43, č. 24 (2004), s. 7776-7786. ISSN 0006-2960
  R&D Projects: GA ČR GA301/00/0556; GA AV ČR IAA5004101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : DNA * platinum * antitumor
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 4.008, year: 2004

  The trifunctional dinuclear platinum compounds, 1,2/c,c, [{cis-PtCl(NH3)2}m-H2N(CH2)6NH2{cis-PtCl2(NH3)}] and 1,2/t,c, [{trans-PtCl(NH3)2}m-H2N(CH2)6NH2{cis-PtCl2(NH3)}] contain a monofunctional platinum coordination sphere linked to a cis-[PtCl2(amine)2] moiety. The compounds have been examined for their DNA binding and ability to induce covalent ternary DNA-protein crosslinks. The results indicate that the trifunctional agents may find use as protein-targetting drugs and as probes for conformational effects on DNA-protein interactions.

  Trifunkční dvojjaderné komplexy platiny, 1,2/c,c, [{cis-PtCl(NH3)2}m-H2N(CH2)6NH2{cis-PtCl2(NH3)}] a 1,2/t,c, [{trans-PtCl(NH3)2}m-H2N(CH2)6NH2{cis-PtCl2(NH3)}] obsahují monofunkční koordinační sféru platiny připojenou ke skupině cis-[PtCl2(amine)2]. Tyto sloučeniny byly zkoumány z hlediska jejich schopnosti vázat se na DNA a vytvářet ternární můstky mezi DNA a proetiny. Výsledky ukazují, že tyto trifunkční komplexy mohou být využity k cílení sloučenin platiny na bílkoviny a také jako sondy konformačních efektů souvisejících s interakcemi mezi DNA a proteiny.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011908

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.