Number of the records: 1  

What do the biodiversity experiments tell us about consequences of plant species loss in the real world?

 1. 1.
  0104419 - ENTU-I 20043083 RIV DE eng J - Journal Article
  Lepš, Jan
  What do the biodiversity experiments tell us about consequences of plant species loss in the real world?
  [Co nám říkají biodiverzitní experimenty o důsledcích ztráty druhů v reálném světě?]
  Basic and applied Ecology. Roč. 5, - (2004), s. 529-534. ISSN 1439-1791. E-ISSN 1618-0089
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5007907
  Keywords : Species richness * species traits * ecosystem functioning
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Impact factor: 1.824, year: 2004

  The relevance of biodiversity experiments for the consequences of species loss is reviewed. It is argued that, unlike in biodiversity experiments, the species loss in real world is highly non-random.

  Relevance biodiverzitních experimentů pro reálný svět je hodnocena. Největším problémem je skutečnost, že v reálném světě jsou druhy, které mizí, velmi nenáhodným výběrem z existujících druhů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011685

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.