Number of the records: 1  

Psychorheology of multiphase emulsion systems

 1. 1.
  0104398 - UH-J 20043020 RIV KP eng C - Conference Paper (international conference)
  Štern, Petr - Pokorný, J.
  Psychorheology of multiphase emulsion systems.
  [Psychoreologie vícefázových emulzních systémů.]
  Proceedings of the XIVth international congress on rheology. Soul: The Korean Society of Rheology, 2004 - (Lee, J.; Lee, S.), s. FB18/1-FB18/3. ISBN 89-950057-5-0.
  [International congress on rheology /14./. Soul (KP), 22.08.2004-27.08.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2060902; GA AV ČR KSK2067107
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : psychorheology * multiphase emulsion systems * measurement
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Tartar sauces are typical multiphase emulsion systems of the oil-in-water type. Two recipes were tested, each series consisting of 10 samples, measured at 15, 20 a 25C. the sensory profile and sensory acceptabilitites were tested under standard conditions as given by international standards

  Tatarské omáčky jsou typickými vícefázovými emulzními systémy typu olej ve vodě. Byly testovány dvě série o 10 vzorcích při teplotách 15°, 20° a 25°C. Senzorický profil a senzorická přijatelnost byly testovány za standardních podmínek, odpovídajících mezinárodním standardům
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011667

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.