Number of the records: 1  

Enthalpy and volume relaxation of PMMA, PC, and a-Se : evaluation of aging bulk moduli

 1. 1.
  0104387 - UH-J 20043009 RIV NL eng J - Journal Article
  Slobodian, P. - Říha, Pavel - Lengálová, A. - Hadač, J. - Sáha, P. - Kubát, J.
  Enthalpy and volume relaxation of PMMA, PC, and a-Se : evaluation of aging bulk moduli.
  [Změna entalpie a objemu amorfních polymerů PMMA, PC a a-Se: určení modulů stlačitelnosti.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 344, - (2004), s. 148-157. ISSN 0022-3093. E-ISSN 1873-4812
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2060401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : enthalpy * aging bulk moduli * PMMA and PC
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 1.433, year: 2004

  Enthalpy, H, and volume, v, relaxation of poly(methyl methacrylate), PMMA, and polycarbonate, PC, were measured using diferential scanning calorimetry and mercury-in-glass dilatometry. For PMMA both temperature down-jumps and up-jumps were studied. Attention was paid to the influence of cooling/heating rates on aging process with the result that is related to the corresponding shift of glass transition temperature, Tg

  Změna entalpie a objemu polymetyl-metakrylátu (PMMA) a polykarbonátu (PC) byly měřeny skaningovéou kalorimetrií a rtuťovým dilatometrem. Uvedené změny byly v případě PMMA studovány při teplotním skoku směrem k vyšší ale také nižší teplotě. Pozornost byla zaměřena také na vliv rychlosti zahřívání a chlazení na hodnotu teploty skelného přechodu Tg
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011659

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.