Number of the records: 1  

Estimates of heat-related mortality in climate model outputs for present climate conditions

 1. 1.
  0104379 - UFA-U 20040060 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Kyselý, Jan
  Estimates of heat-related mortality in climate model outputs for present climate conditions.
  [Odhady úmrtnosti související se stresem z horka ve výstupech klimatických modelů pro současné klima.]
  Climate Change - Weather Extremes. Organisms and ecosystems. Nitra: Slovak Agricultural University, 2004 - (Šiška, B.; Igaz, D.), s. 1-9. ISBN 80-8069-402-8.
  [International Bioclimatological Workshop 2004. Viničky (SK), 23.08.2004-26.08.2004]
  R&D Projects: GA ČR GP205/01/D040
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : heat stress * heat related mortality * general circulation model * stochastic weather generator
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

  The study compares estimates of heat-related total mortality in the population of the Czech Republic derived from GCM simulated control climates, statistical downscaling from observation, statistical downscaling from GCM, and a WGEN-like weather generator. The observed heat-related mortality is reproduced best in stochastic weather generator series. A scenario of changes in heat-related mortality should be based on weather generator simulations, with parameters of the stochastic model modified according to GCM outputs for a perturbed climate

  Článek srovnává odhady úmrtnosti v důsledku stresu z horka v populaci ČR odvozené z výstupů GCM, statistického downscalingu z pozorování, statistického downscalingu z GCM a stochastického generátoru počasí. Pozorovanou úmrtnost související se stresem z horka reprodukuje nejlépe stochastický generátor. Scénář změn úmrtnosti spojené se stresem z horka by proto měl být založen na simulacích pomocí stochastického generátoru, s parametry modelu změněnými podle výstupů GCM pro změněné klima
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011653

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.