Number of the records: 1  

Who Is Poor in the Czech Republic? The Changing Structure and Faces of Poverty after 1989

 1. 1.
  0104348 - SOU-Z 20043267 RIV CZ eng J - Journal Article
  Večerník, Jiří
  Who Is Poor in the Czech Republic? The Changing Structure and Faces of Poverty after 1989.
  [Kdo je v České republice chudý? Měnící se struktura a podoby chudoby po roce 1989.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 40, č. 6 (2004), s. 807-833. ISSN 0038-0288. E-ISSN 0038-0288
  R&D Projects: GA AV ČR IBS7028351
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : poverty * working poor * Czech Republic
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Impact factor: 0.200, year: 2004

  A summary of evidence on the development of poverty in the Czech Republic since 1989 is provided. First, the new sources of poverty after 1989 are described. Second, a variety of measurements that reveal different faces of poverty are presented. Third, the relative ease with which it is possible to leave the labour force and the impact of departures on household income is considered. Fourth, the working poor are examined and compared with non-working poor

  Publikace obsahuje shrnutí projevů vývoje chudoby v České republice od roku 1989. Nejprve se popisují nové zdroje chudoby po roce 1989. Dále publikace prezentuje řadu měření, která odhalují různé podoby chudoby. Následuje uvážení relativní jednoduchosti, se kterou je možné opustit pracovní síly, a vliv těchto odchodů na příjmy domácnosti. Publikace zkoumá pracující chudé a srovnává je s nepracujícími chudými
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011622

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.