Number of the records: 1  

Cell adhesion on artificial materials for tissue engineering

 1. 1.
  0104195 - FGU-C 20040088 RIV CZ eng J - Journal Article
  Bačáková, Lucie - Filová, Elena - Rypáček, František - Švorčík, V. - Starý, V.
  Cell adhesion on artificial materials for tissue engineering.
  [Adhese buněk na umělých materiálech pro tkáňové inženýrství.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl. 1 (2004), S35-S45. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  R&D Projects: GA AV ČR IAA5011301; GA AV ČR IAA4050202; GA ČR GA304/02/1348; GA MŠMT OC 527.130
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : biomaterials * bioinert * bioactive
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Impact factor: 1.140, year: 2004

  Advanced interdisciplinary scientific field of tissue engineering has been developed to meet increasing demand for safe, functional and easy available substitutes of irreversibly damaged tissues and organs. First biomaterials were constructed as two-dimensional (allowing cell adhesion only on their surface), and durable (non-biodegradable). In contrast, biomaterials of new generation are characterized by so-called three dimensional porous or scaffold-like architecture promoting attachment, growth and differentiation of cells inside the material, accompanied by its gradual removal and replacement with regenerated fully functional tissue. In order to control these processes, these materials are endowed with a defined spectrum of bioactive molecules, such as ligands for adhesion receptors on cells, functional parts of natural growth factors, hormones and enzymes or synthetic regulators of cell behavior.

  Moderní mezioborová vědecká disciplína zvaná tkáňové inženýrství si klade za cíl vyvinout bezpečné, funkční a snadno dostupné náhrady ireversibilně poškozených tkání a orgánů. Biomateriály nové generace jsou obvykle charakterizovány trojrozměrnou porézní architekturou, umožňující kolonizaci buňkami. Jsou postupně resorbovány a nahrazovány plnohodnotnou přirozenou tkání. Tyto procesy jsou řízeny zavedením bioaktivních molekul do biomateriálu, jako jsou např. oligopeptidické ligandy pro adhesní receptory buněk, funkční části růstových faktorů, hormonů či enzymů nebo syntetické regulátory růstu i dalších funkcí buněk
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011474

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.