Number of the records: 1  

Resprouting after disturbance: an experimental study with short-lived monocarpic herbs

 1. 1.
  0104165 - BU-J 20045021 RIV CZ eng J - Journal Article
  Martínková, Jana - Klimešová, Jitka - Mihulka, Stanislav
  Resprouting after disturbance: an experimental study with short-lived monocarpic herbs.
  [Odnožování po narušení: experimentální studie s krátkověkými monokarpickými bylinami.]
  Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. Roč. 39, č. 1 (2004), s. 1-12. ISSN 0015-5551
  R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114; GA ČR GD206/03/H034; GA ČR GA206/01/1039
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908
  Keywords : day length regime * injury * vegetative regeneration
  Subject RIV: EF - Botanics
  Impact factor: 0.968, year: 2004

  We experimentally demonstrated ability of three short-lived monocarpic species to vegetatively regenerate (resprout) after severe disturbance. We assessed relationship among resprouting ability and 1. timing of injury in respect to life-cycle stage (generative vs. vegetative plants), life-history mode (annual vs. winter annual) and phenology stage (plant with flowers vs. plant with fruits), 2. nutrient availability, and 3. disturbance severity (removal of all axillary buds Yes/No). In the chamber experiment with annual or potentially winter annual Rorippa palustris all injured plants resprouted in all nutrition levels and day-light regimes (day-light regimes simulated annual and winter annual cohort). The number of adventitious buds on roots was positively affected only by injury. The extent of regeneration and amount of regenerated biomass were higher et high nutrition level and long-day regime.

  Experimentálně jsme potvrdili schopnost tří krátkověkých monokarpických druhů vegetativně regenerovat (odnožovat) po silném narušení. Zjišťovali jsme vztah mezi schopností odnožovat a 1. načasováním narušení ve vztahu k životnímu cyklu rostliny (generativní versus vegetativní rostliny), 2. dostupnosti živin a 3. sílou narušení (odstranění všech axilárních pupenů ano/ne). V klimaboxovém pokusu s jednoletými a potenciálně ozimě jednoletými rostlinami druhu Rorippa palustris všechny narušené rostliny regenerovaly při všech hladinách živin a režimech délky dne (režimy délky dne indukovaly jednoletý a ozimě jednoletý životní cyklus rostliny). Počet adventivních pupenů na kořenech byl pozitivně ovlivněn pouze narušením. Míra regenerace a množství regenerované biomasy byly vyšší při vyší dostupnosti živin a delším dni.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011445

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.