Number of the records: 1  

Pozdně románský dům z areálu minoritského kláštera v Brně

 1. 1.
  0103812 - ARUB-Q 20043073 RIV CZ cze J - Journal Article
  Procházka, Rudolf
  Pozdně románský dům z areálu minoritského kláštera v Brně.
  [The romanesque house from the area of the Minorite cloister.]
  Průzkumy památek. Roč. 10, č. 2 (2003), s. 163-168. ISSN 1212-1487
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : South Moravia Brno * romanesque period * urban stone house
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Archeologickým výzkumem byl r. 1990 odkryt v areálu minoritského kláštera suterén domu, postavený patrně před založením kláštera zřejmě ve dvacátých letech 13. stol. Datování se opírá o stratigrafii a movité nálezy. Na základě morfologických znaků lze soudit, že jde o profánní stavbu náležející příslušníkovi raně městského meliorátu. Jde o nejstarší kamenný dům na území středověkého Brna.

  The archaeological excavation revealed in the area of the Minorite monastery the cellar of the stone citizen´s house, which was elder than the monastery, founded in thirties of the 13th century. The house is the eldest representant of the citizen´s architecture in medieval Brno.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011118

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.