Number of the records: 1  

Mikulčice Kopec - středověká tvrz

 1. 1.
  0103803 - ARUB-Q 20043064 RIV CZ cze J - Journal Article
  Mazuch, Marian - Poláček, Lumír
  Mikulčice Kopec - středověká tvrz.
  [Mikulčice Kopec - a Middle Ages Stronghold.]
  Přehled výzkumů. Roč. 45, - (2004), s. 211-212. ISSN 1211-7250
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : middle ages * stronghold * rescue excavation
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Archeologickým výzkumem a vrty byla lokalizována tvrz, známá pouze z písemných pramenů. Rekonstruován půdorys kruhové tvrze, obklopené 8-9 m širokým a asi 4m hlubokým příkopem. Získaný soubor keramiky náleží 14.- 1. pol. 15. stol., odpovídá tedy písemným pramenům.

  Archaeology excavation and bores has located a stronghold, which was known just in written sources. There has been reconstructed ground plan of this stronghold. It has been rounded 8-9m wide and 4m deep moat. Ceramic colection from the excavation belong to 14. - 1. half of 15. century, which is the same dates like in written sources.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011109

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.