Number of the records: 1  

Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic

 1. 1.
  0103775 - ARUB-Q 20043036 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Svoboda, Jiří
  Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic.
  [Závěr: Pavlovien jako součást gravettské mozaiky.]
  The Gravettian along the Danube. Brno: Archeologický ústav Brno, 2004 - (Svoboda, J.; Sedláčková, L.), s. 283-297. Dolnověstonické studie, 11. ISBN 80-86023-61-3.
  [The Gravettian along the Danube. Mikulov (CZ), 20.11.2002-21.11.2002]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : Gravettian * Central Europe * chronology, settlement pattern, population shifts
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  The mosaic of Gravettian adaptation over the European scene was not a static one, but displays a dynamic pattern of changes. Moravia, where the settlement density and complexity culminates during the earlier Gravettian (the Pavlovian) and decreases afterwords (the Willendorf-Kostenkian) provides a reverse picture to that of some other European regions, such as Italy, Carpathian Basin, and eastern Europe. The impuls would probably be provided by environmental changes and possible population shifts before and around the Last Glacial Maximum.

  Mozaika gravettských adaptací na evropské scéně nebyla statická, ale vykazovala dynamické změny. Morava, kde intenzita a komplexnost osídlení kulminuje ve starším gravettienu (pavlovienu) a poté se snižuje (willendorf-kostěnkien) dokládá zrcadlový obraz vůči některým jiným evropským regionům, jako je Itálie, Karpatská kotlina a východní Evropa. Impuls těchto změn je pravděpodobně dán změnami v prostředí a zřejmě přesuny populací v období před a během posledního glaciálního maxima.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011081

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.