Number of the records: 1  

Česko-polské styky v zemědělských vědách v době meziválečné

 1. 1.
  0103724 - USD-C 20045019 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mikovcová, Alena
  Česko-polské styky v zemědělských vědách v době meziválečné.
  [Czech-Polish Relations in Agricultural Sciences in the Inter-War Period.]
  Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003 - (Kostlán, A.), s. 377-409. Práce z dějin vědy, 6. ISBN 80-7285-041-5. ISSN 1213-1199.
  [Česko-polské vědecké styky v 19. a 20. století. Praha (CZ), 26.09.2001]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8063914
  Keywords : Czech-Polish relations * agricultural sciences -i nter-war period
  Subject RIV: AB - History

  Vývoj vědeckých institucí a rozvoj bádání v oborech zemědělských věd byly dány historickými odlišnostmi obou zemí a jejich rozdílným vývojem v průběhu meziválečného období. Československo-polská smlouva z roku 1925 způsobila kvalitativní změnu v československo-polské vědecké spolupráci. Zlomový význam ve vzájemných stycích v oborech zemědělských věd měl XII. Mezinárodní zemědělský kongres, konaný téhož roku ve Varšavě. V roce 1929 zástupci zemědělských organizací obu zemí na poradách v Krakově dohodli první vzájemný vědecký program spolupráce na úrovni zemědělských vědeckých ústavů Polska a Československa. Objektivně odlišný vývoj obou zemí ve 30. letech způsobil, že byly společným podnikem tohoto druhu posledním. Československo-polské styky byly oficiálně ustanoveny na úrovni reprezentací zemědělských věd (Československá akademie zemědělská, Towarzysztwo Popierania Polskiej Nauki Rolnictwa a LeĽnictwa ), svazů výzkumných ústavů zemědělských (Svaz výzkumných ústavů zemědělských, Związek Rolniczych Zakladów DoĽwiadczalnych Rzeczpospolitej Polskiej) a elitního prostředí vysokých škol zemědělských a zemědělských fakult.

  The development of scientific institutions and evolution of research were due to the historical differences of both countries and their incompatible development during the Inter-War Period. In 1925, the signing of a Czechoslovak-Polish agreement caused a qualitative wobble in Czechoslovak-Polish scientific cooperation. The 12th International Agricultural Congress in Warsaw in the same time was a breakthrough in bilateral relations in the branch of the agricultural sciences. In 1929, the Krakow sessions of representatives of Czechoslovak and Polish agricultural organizations fixed the first common scientific program of mutual cooperation in the field of agricultural sciences at the level of agricultural research institutes in Poland and Czechoslovakia.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011031

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.