Number of the records: 1  

Alternative experimental model of the systemic resistance of the cardiovascular system

 1. 1.
  0103708 - UT-L 20040214 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Chlup, Hynek - Konvičková, S.
  Alternative experimental model of the systemic resistance of the cardiovascular system.
  [Alternativní fyzikální model systémového odporu kardiovaskulárního systému.]
  Biomechanica of man 2004. Železná Ruda: Biomechanica of Man 2004, 2004, s. 169-174. ISBN 80-7043-315-9.
  [Biomechanica of Man 2004. Železná Ruda (CZ), 16.11.2004-19.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1181
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : element simulating * experimental circuit set-up * system circuit of the bloodstream
  Subject RIV: BO - Biophysics

  Simulation line of cardiovascular system will be designed forsetting velocity pulse wave in inserted sample of vein, thin wall tube and identification material properties of wall sample. This is a systemic circuit. The element simulating the body tissue resistance changes represents the dominant part in the cardiovascular simulating circuit set-ups.

  Simulační linka kardiovaskulárního systému je koncipovaná pro stanovení rychlosti průchodu pulsní vlny vloženým vzorkem cévy, tenkostěnné trubice a zjišťování materiálových vlastností stěny vzorku. Jde o systémový okruh. Podstatnou částí simulačních linek CVS je úsek představující simulaci tělního odporu. Byl navržen a zkonstruován model tělního odporu blížící se fyziologickým parametrům na bázi mnohačetného větvení toku, přičemž dochází ke zvětšení celkového průtočného průřezu v souhlasu s realitou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011015

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.