Number of the records: 1  

Evolution of the mock-line of cardiovascular system circuit

 1. 1.
  0103706 - UT-L 20040212 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Chlup, Hynek - Konvičková, S.
  Evolution of the mock-line of cardiovascular system circuit.
  [Vývoj simulační linky okruhu kardiovaskulárního systému.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.), s. 36-43. ISBN 80-85918-88-9.
  [National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1181
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : experimental circuit of the cardiovascular system * analysis of the pressure logging * optimalization arrangement of the experimental circuit
  Subject RIV: BO - Biophysics

  Simulation line of cardiovascular systém will be designed for setting velocity pulse wave in inserted sample of vein, thinwall tube and identification material properties of wall sample. This is a systemic circuit. 5 circuits were created in which were compared two possible simulations systemic resistance working on different principle. It was observed behaviour of individual line elements and their mutual influence. Done experiments shown optimal arranging of line elements.

  Simulační linka kardiovaskulárního systému je koncipovaná pro stanovení rychlosti průchodu pulsní vlny vloženým vzorkem cévy, tenkostěnné elastické trubice a identifikace materiálových vlastností stěny vzorku. Jde o systémový okruh. Bylo sestaveno 5 testovacích okruhů ve kterých byly porovnány dvě možnosti simulace systémového odporu, pracující na odlišném principu. Bylo sledováno chování jednotlivých prvku linky a jejich vzájemné ovlivňování se. Provedené experimenty určily optimální uspořádání prvků linky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011013

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.