Number of the records: 1  

Failure probability of the ceramic component with measured shape deflection of the contact cones for the random position against the counterpart

 1. 1.
  0103609 - UT-L 20040115 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Fuis, Vladimír
  Failure probability of the ceramic component with measured shape deflection of the contact cones for the random position against the counterpart.
  [Pravděpodobnost porušení keramické hlavice se změřenými tvarovými odchylkami na kontaktních plochách s různou polohou proti protikusu.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.; Poživilová, A.), s. 1-9. ISBN 80-85918-88-9.
  [National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA ČR GP101/01/P039
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : computational modelling * shape deflection * contact areas
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

  The paper deals with the problems of the failure probability of the ceramic part. There are considered the macro and micro shape deflections of the contacted cone areas. The macro shape deflection is different conicity of the contacted parts, micro shape deflections are the local shape deflection which are added with the macro shape deflections. The problems of the stress and probability of failure are solved using computational modelling.

  Článek se zabývá problematikou pravděpodobnosti porušení keramické komponenty. Jsou uvažovány jak makro tak i mikro-tvarové odchylky od kontaktních kuželových ploch. Makro-tvarová odchylka je uvažovaná různá kuželovitost kuželů kontaktního páru, mikro-tvarové odchylky jsou lokální tvarové odchylky, které jsou nasuperponované na makro-tvarové odchylky. Problematika napjatosti a pravděpodobnosti porušení hlavice je řešena výpočtovým modelováním.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010916

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.