Number of the records: 1  

Thermo-mechanic interaction at vibrating system eith rubber-like materials

 1. 1.
  0103599 - UT-L 20040105 RIV BE eng C - Conference Paper (international conference)
  Pešek, Luděk - Půst, Ladislav - Vaněk, František
  Thermo-mechanic interaction at vibrating system eith rubber-like materials.
  [Termomechanická interakce u vibrujících systémů s elastomerními materiály.]
  ISMA2004 : proceedings. Leuven: KU Leuven, 2004 - (Sas, P.; Munck, M.), s. 1-14. ISBN 90-73802-82-2.
  [International Conference on Noice and Vibration Engineering. Leuven (BE), 20.09.2004-22.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/02/0241
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : thermo-mechanic interaction * vibrating system
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Generation of heat in the rubber-like materials with high inner damping during repeated deformation at harmonic and non-stationary excitation and static prestress is investigated. The simplified discrete numerical model for studying a heat generation, heat conduction concerning temperature dependency of reological behavior of damping elements from elastomeric materials was designed and numerically implemented. Parametric analysis of the model behavior was carried out on numerical simulations. On real experimental data the thermo-mechanical properties of the given material were identified.

  Generace tepla u elastomerních materiálů s vysokým vnitřním tlumením během opakovaných deformací harmonického či nestacionárního zatěžování je zkoumána. Byl vytvořen zjednodušený diskrétní numerický model pro studium vzniku tepla, vedení tepla se závislostí reologických vlastností na teplotě tlumících prvků z elastomerních materiálů. Parametrická analýza chování je prováděna na numerických simulacích. Na reálných experimentálních datech byly identifikovány termomechanické vlastnosti daného materiálu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010906

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.