Number of the records: 1  

Stress and reliability analyses of ceramic femoral heads with 3D manufacturing inaccuracies

 1. 1.
  0103580 - UT-L 20040086 RIV CN eng C - Conference Paper (international conference)
  Fuis, Vladimír
  Stress and reliability analyses of ceramic femoral heads with 3D manufacturing inaccuracies.
  [Napjatostní a spolehlivostní analýza hlavice kyčelní endoprotézy s 3D výrobními nepřesnostmi.]
  The eleventh world congress in mechanism and machine science. Tianjin: IFToMM China Machjine Press, 2004 - (Huang, T.), s. 2197-2201. 5. ISBN 7-111-14073-7.
  [and machine science. Tianjin (CN), 01.04.2004-04.04.2004]
  R&D Projects: GA ČR GP101/01/P039
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : hip joint endoprosthesis * ceramic head * manufacturing cone inaccuracies
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

  The problems of reliability of ceramic femoral heads for hip joint endoprosthesis are topical, as in a not negligible number of patients their destruction in vivo had taken place. Therefore stress and reliability analyses of the ceramic heads were made using computational modelling aimed at finding the causes of the head destruction. The deformation and stresses are obtained by computational methods. Head reliability is based on the Weibull weakest link theory.

  Problematika spolehlivosti keramických hlavic totální kyčelní endoprotézy se řeší z toho důvodu, že u nezanedbatelného počtu pacientů došlo k jejich destrukci in vivo. Proto se řeší problematika napjatostní a spolehlivostní analýzy keramické hlavice výpočtovým modelováním s cílem určit příčiny těchto destrukcí. Deformace a napjatost soustavy se určují výpočtovými metodami a spolehlivost keramické hlavice vychází z Weibullovy teorie nejslabšího článku.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010887

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.