Number of the records: 1  

Numerical simulation of flow induced airfoil vibrations

 1. 1.
  0103548 - UT-L 20040054 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Sváček, P. - Feistauer, M. - Horáček, Jaromír
  Numerical simulation of flow induced airfoil vibrations.
  [Numerické simulace vibrací obtékaného leteckého profilu.]
  Flow-induced vibration. Vol. II. Paříž: Ecole Polytechnique, Paris, 2004 - (Langre, E.; Axisa, F.), s. 57-62. ISBN 2-7302-1141-1.
  [International Conference on Flow Induced Vibration - FIV 2004 /8./. Paříž (FR), 06.07.2004-09.07.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/02/0391
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : unsteady Navier-Stokes equations * nonlinear aeroelasticity * postcritical vibrations
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Interaction of fluid flow with airfoil having two degrees of freedom allowing vertical and rotational vibrations is studied. The fluid flow is simulated by Navier-Stokes equations in the Arbitrary Lagrangian-Eulerian formulation, discretized by the finite element method and stabilized by the SUPG technique. The discrete Navier-Stokes problem is coupled with the ODE system describing the flow induced vibrations of the airfoil. Results of a test problem are presented.

  Příspěvek se zabývá interakcí proudu tekutiny s kmitáním leteckého profilu o 2 stupních volnosti (posuv a rotace). Řešení pro proudění vychází z Navier-Stokesových rovnic v ALE formulaci. K diskretizaci problému je použita metoda konečných prvků a řešení je stabilizováno metodou SUPG. Diskretizovaný Navier-Stokesův problém je vázán s řešením obyčejných diferenciálních rovnic popisujících vibrace profilu. Jsou prezentovány výsledky testovacího příkladu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010855

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.