Number of the records: 1  

Hydrodynamická stabilita a druhý zákon termodynamiky

 1. 1.
  0103537 - UT-L 20040043 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Hyhlík, T. - Maršík, František - Šafařík, P.
  Hydrodynamická stabilita a druhý zákon termodynamiky.
  [Hydrodynamic Stability and the Second Law of Thermodynamics.]
  Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky /13./. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2004 - (Suková, E.), s. 32-34. ISBN 80-228-1333-8.
  [Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky /23./. Banská Štiavnica (SK), 23.06.2004-25.06.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/02/0364
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : hydrodynamic stability * second law of thermodynamics
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  V článku je naznačena souvislost hydrodynamické teorie stability a druhého zákona termodynamiky. Je diskutován fyzikální význam Rayleighovy rovnice stability. Orrova- Sommerfeldova rovnice je také diskutována.

  The paper deals with a connection between hydrodynamic stability theory and the second law of thermodynamics. Physical meaning of Rayleigh stability of equation is discussed. Orr-Sommerfeld equation is also discussed.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010844

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.