Number of the records: 1  

Flow control using synthetic jet actuators

 1. 1.
  0103524 - UT-L 20040030 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Uruba, Václav
  Flow control using synthetic jet actuators.
  [Řízení proudění pomocí syntetizovaných paprsků.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.; Poživilová, A.), s. 25-26. ISBN 80-85918-88-9.
  [NaEngineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2076403
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : synthetic jet * flow control
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Generation, evolution and interaction of synthetic jets are reviewed.

  V práci je proveden přehled způsobů generování syntetizovaných paprsků, jejich vývoj a interakce.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010831

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.