Number of the records: 1  

Application of hot-wire anemometry in a wind tunnel modelling of gaseous pollutants spreading

 1. 1.
  0103523 - UT-L 20040029 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Moryń-Kucharczyk, E. - Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav
  Application of hot-wire anemometry in a wind tunnel modelling of gaseous pollutants spreading.
  [Použití anemometru se žhaveným drátkem při modelování šíření škodlivin v aerodynamickém tunelu.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.; Poživilová, A.), s. 191-192. ISBN 80-85918-88-9.
  [National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT OC 715.90
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : thermo-anemometer * steam turbineconcentration
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Measurement of molar concentration in CO2 jet issuing from a narrow pipe into an air stream is described. Two methods of concentration measurement have been compared - using the analyser Guardian and using a special hot-sensors probe.

  Je popsáno měření molární koncentrace CO2 vytékajícího z úzké trubice do vzdušného proudu. Byly porovnány dvě metody měření koncentrace ato analyzátor Guardian a speciální sonda se žhavenými čidly.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010830

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.