Number of the records: 1  

Thermomechanical precesses in compliant damping elements

 1. 1.
  0103511 - UT-L 20040017 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Pešek, Luděk - Půst, Ladislav - Vaněk, František
  Thermomechanical precesses in compliant damping elements.
  [Termomechanické procesy v poddajných tlumících členech.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.; Poživilová, A.), s. 1-9. ISBN 80-85918-88-9.
  [National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/02/0241
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : biomechanics of voice * numerical simulation of vibration
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Effect of increase of heat in the rubber-like materials with high inner damping during repeated deformation is investigated. Rheological properties e.g. stiffness and damping of such materials depend considerably on temperature. Knowledge of complex modulus properties of polymeric damping materials are strongly needed for the design of systems suppressed to vibrations, for the control of vibrations and noise. Simplified mathematical model of two degrees of freedom is analysed from the point of view of lost energy, heat transfer between inner and outer part, cooling of the surface and changing stiffness and inner damping. This model is the first stage for studying of thermomechanic interaction in the 3D form of damping elements by FEM

  Efekt zvýšení tepla v elastomerních materiálech s vysokým vnitřním útlumem během opakovaných deformací je předmětem výzkumu. Reologické vlastnosti, jako např. tuhosti a tlumení těchto materiálů, závisí silně na teplotě. Znalost vlastností komplexního modulu pružnosti je důležitou podmínkou pro návrh systémů s potlačením vibrací, či pro řízení vibrací a snižování hluku. Zjednodušený matematický model o dvou stupních volnosti je analyzován z hlediska ztrátové energie, vedení tepla uvnitř materiálu a jeho přestup do vnějšího okolí, chlazení povrchu a změny tuhosti a vnitřního tlumení. Tento model je prvním krokem pro studium termo-mechanické interakce v trojrozměrných modelech tlumících prvků pomocí MKP.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010818

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.