Number of the records: 1  

Advances and Applications od DSmT for Information Fusion

 1. 1.
  0103343 - UIVT-O 20040084 RIV US eng M - Monography Chapter
  Dezert, J. - Smarandache, F. - Daniel, Milan
  A Generalized Pignistic Transformation. Chapter 7.
  [Zobecněná pignistická transformace. Kapitola 7.]
  Advances and Applications od DSmT for Information Fusion. Rehoboth: American Research Press, 2004 - (Smarandache, F.; Dezert, J.), s. 143-154. ISBN 1-931233-82-9
  R&D Projects: GA MŠMT OC 274.001
  Grant - others:COST(XE) Action 274 TARSKI
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1030915
  Keywords : Dezert-Smarandache theory (DSmT) * Dempster-Shafer theory * pignistic transformation * subjective probability * pignistic probability * plausible and paradoxical reasoning * DSm cardinality * hybrid model * data fusion * decision-making * conflict * processing
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  This chapter introduces the generalized pignistic transformation (GPT) developed in the DSmT framework as a tool for decision-making at the pignistic level. The GPT allows to construct quite easily a subjective probability measure from any generalized basic belief assignment provided by any corpus of evidence. We focus our presentation on the 3D case and we provide the full result obtained by the proposed GPT and its validation drawn from the probability theory.

  Tato kapitola uvádí zobecněnou pignistickou transformaci (ZPT) vyvinutou v rámci Dezert-Smarandachovy teorie (DSmT) jako nástroj pro rozhodování na pignistické úrovni. ZPT umožňuje poměrně jednoduše konstruovat subjektivní pravděpodobnostní míru z libovolného základního domněnkového přiřazení daného libovolnou evidencí. Naší prezentaci soustřeďujeme na 3D případ a poskytujeme úplný výsledek získaný navrženou ZPT a ověření jeho správnosti na základě teorie pravděpodobnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010652

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.