Number of the records: 1  

X-ray microscopy of living multicellular organisms with the Prague Asterix Iodine Laser System

 1. 1.
  0103241 - UFP-V 20040110 RIV US eng J - Journal Article
  Desai, T. - Batani, D. - Bernadinello, A. - Poletti, G. - Orsini, F. - Ullschmied, Jiří - Juha, Libor - Skála, Jiří - Králiková, Božena - Krouský, Eduard - Pfeifer, Miroslav - Kadlec, Christelle - Mocek, Tomáš - Präg R., Ansgar - Renner, Oldřich - Cotelli, F. - Lamia, C. L. - Zullini, A.
  X-ray microscopy of living multicellular organisms with the Prague Asterix Iodine Laser System.
  [Rentgenová mikroskopie živých vícebuněčných organismů na pražském jódovém laserovém systému.]
  Laser and Particle Beams. Roč. 21, č. 4 (2003), s. 511-516. ISSN 0263-0346. E-ISSN 1469-803X
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A100
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : atomic force miscroscopy, laser-produced plasmas, multicellular microorganisms
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 0.646, year: 2003

  Soft X-ray contact microscopy (SXCM) experiments have been performed by using the PALS laser facility.Pulsed X rays were generated by focusing the laser beam(waveleght 1315nm, pulse duration 450ps) onto teflon, gold, and molybdenum targets.The specimens studied were the nematodes Caenorhabditis elegans.Images of the specimens were recorded on PMMA photo resists and analyzed by using.

  Experimenty s kontaktní rentgenovou mikroskopií (SXCM)byly prováděny na laserovém zařízení PALS. Pulzní měkké rentgenové záření bylo generováno při fokusaci laserového svazku (vlnová délka 1315 nm, délka impulsu 450 ps) na teflonové, zlaté a molybdenové terče. Studovanými vzorky byli půdní hlísti Caenorhabditis elegans čeledi Nematodae. Obrázky vzorků byly zaznamenány na PMMA rezisty a analyzovány pomocí AFM skanování.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010557

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.