Number of the records: 1  

Experimental and theoretical investigations of crates information in an aluminium target in a PALS experiment

 1. 1.
  0103239 - UFP-V 20040108 RIV PL eng J - Journal Article
  Borodziuk, S. - Doskach, I. Y. - Gus'kov, S. - Jungwirth, Karel - Kasperczuk, A. - Králiková, Božena - Krouský, Eduard - Limpouch, Jiří - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Pisarczyk, P. - Pisarczyk, T. - Rohlena, Karel - Rozanov, V. - Skála, Jiří - Ullschmied, Jiří - Kálal, M.
  Experimental and theoretical investigations of crates information in an aluminium target in a PALS experiment.
  [Experimentální a teoretický výzkum formování kráterů v hliníkových terčích na experimentu PALS.]
  Nukleonika. Roč. 49, č. 1 (2004), s. 7-14. ISSN 0029-5922. E-ISSN 1508-5791
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A100
  Grant - others:HPRI-CT(XX) 1999-00053
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910; CEZ:AV0Z1010921
  Source of funding: R - Framework programmes of European Commission
  Keywords : laser-produced plasma * lasers targets * aluminium
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 0.167, year: 2004

  Experimental and theoretical results of investigations of shock wave propagation and crater formation in aluminium targets are presented.The experiments were performed at the PALS high-power laser facility, at two laser wavelenghts (438nm and 1315nm) and at four laser beam radii(from 0.035mm up to 0.600mm).The crater dimensions were measured by using optical microscopy and waxreplica.

  Jsou popsány experimentální a teoretické výsledky výzkumu šíření rázových vln a vytváření kráterů v hliníkových terčích. Experimenty byly prováděny na výkonovém laserovém zařízení PALS, na dvou laserových vlnových délkách (438 nm a 1315 nm) a pro 4 poloměry laserového svazku (od 0,035 mm do 0,600 mm). Rozměry kráterů byly měřeny pomocí optické mikroskopie a techniky voskových replik. Expanze plazmatu byla sledována 3-kanálovým laserovým interferometrem. Pro objasnění experimentálních výsledků byl vytvořen a aplikován teoretický model post-impulzní tvorby kráterů rázovými vlnami.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010555

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.