Number of the records: 1  

Oxidation of nickel during plasma spraying and some properties of nickel oxide

 1. 1.
  0103220 - UFP-V 20040089 RIV CZ eng J - Journal Article
  Voleník, Karel - Ctibor, Pavel - Dubský, Jiří - Chráska, Pavel - Horák, Jaromír
  Oxidation of nickel during plasma spraying and some properties of nickel oxide.
  [Oxidace niklu při plazmovém stříkání a některé vlastnosti oxidu niklu.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl.C (2004), C889-C896. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/99/0298
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : plasma spraying, nickel, oxidation
  Subject RIV: JK - Corrosion ; Surface Treatment of Materials
  Impact factor: 0.292, year: 2004

  The techniques of plasma spraying are suitable for deposition of metals,ceramics or composites.Atmospheric plasma spraying of metals is accompanied by their oxidation.The oxidation of nickel during its spraying gives rise to NiO.During the flight of molten nickel particles in the plasma plume,the first stage of the oxidation reaction takes place.To determine the amount of NiO grown.

  Oxid niklu separovaný z plazmového prostřiku niklu do kapalného dusíku se některými vlastnostmi výrazně liší od oxidu separovaného z nástřiku na kovovou podložku. Projevuje se to například v barvě, která je v prvním případě zelená, ve druhém černá. Zelený NiO je velmi přesně stechiometrický a jeho barva je dána oktaedrickými ionty Ni2+. Černý NiO má mírně nadstechiometrickou koncentraci kyslíku a jeho barva souvisí s přítomností děr jako volných nositelů náboje. Vznik černého NiO svědčí o silně oxidačním prostředí v místě dopadu roztavených částic niklu na podložku.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000122

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.