Number of the records: 1  

Global weather variability affects avian phenology: a long-term analysis, 1881-2001

 1. 1.
  0103157 - UBO-W 20040047 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hubálek, Zdeněk
  Global weather variability affects avian phenology: a long-term analysis, 1881-2001.
  [Globální proměnlivost počasí ovlivňuje fenologii ptáků: dlouhodobý rozbor z let 1881 až 2001.]
  Folia zoologica. Roč. 53, č. 3 (2004), s. 227-236. ISSN 0139-7893. E-ISSN 1573-1189
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
  Keywords : migratory birds * spring arrival * North Atlantic Oscillation
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 0.536, year: 2004
  http://www.ivb.cz/folia/53/3/227-236.pdf

  Spring arrival dates of 37 migratory bird species recorded in Moravia (Czechland) during 103 years between 1881 and 2001 were correlated with seasonal North Atlantic Oscillation (NAO) index. Bird arrivals occurred significantly earlier following positive NAO values (causing a warmer spring than normal in Central Europe) in all short-distance migrants with a European/Mediterranean winter range (e.g., Alauda arvensis, Columba palumbus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Turdus philomelos, Vanellus vanellus). However, the timing of arrival did not correlate significantly with NAO in long-distance migrants having largely a sub-Saharan winter range (e.g., Apus apus, Ciconia ciconia, Cuculus canorus, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Upupa epops). The prevailing positive phase of winter NAO conditions observed in Europe at the end of the 20th century has obviously determined the trend of an earlier than normal arrival of short-distance migrants.

  Kalendářní data jarního příletu 37 druhů tažných ptáků na Moravu (ČR) během 103 let mezi 1881 a 2001 byla vztažena k sezónnímu indexu Severoatlantické oscilace (NAO). Přílet byl významně uspíšen v návaznosti na kladné hodnoty zimního indexu NAO (které indikují teplejší předjaří a jaro ve střední Evropě) u všech druhů ptáků s kratší drahou tahu zimujících v jižní Evropě/Mediteránu (např. Alauda arvensis, Columba palumbus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Turdus philomelos, Vanellus vanellus). Naproti tomu časování příletu druhů "dálkových" tažných ptáků zimujících převážně v subsaharské Africe (např. Apus apus, Ciconia ciconia, Cuculus canorus, Hippolais icterina, Hirundo rustica, Oriolus oriolus, Streptopelia turtur, Upupa epops) nekorelovalo průkazně se zimním indexem NAO. Kladná fáze NAO, převažující v Evropě koncem 20. století, tak zřejmě ovlivňovala trend předčasného návratu u migrantů s kratší drahou tahu ze zimoviště.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010484

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.