Number of the records: 1  

Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory

 1. 1.
  0103139 - SOU-Z 20043198 RIV CZ cze B - Monography
  Hamplová, Dana
  Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory.
  [Life satisfaction: family, work, and other factors.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. 56 s. Sociologické texty., 6. ISBN 80-7330-063-X
  R&D Projects: GA ČR GA403/02/1500; GA AV ČR IAB7028202
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : life satisfaction * happiness * family
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  Text se zabývá problematikou životní spokojenosti a štěstí českých mužů a žen v šetření ISSP 2002. Pozornost se věnuje základním sociodemografickým faktorům (pohlaví, věku, vzdělání, rodinnému stavu a soužití) a tomu, nakolik je celková životní spokojenost ovlivněna spokojeností s rodinou a spokojeností s prací. Lidé žijící v manželství jsou spokojenější než ostatní. Spokojenost souvisí silněji se spokojeností s rodinou než se spokojeností s prací.

  Text studies life satisfaction and happiness of Czech men and women. It works with ISSP 2002 data. Basic socio-demographic factors are analyzed (sex, age, education, marital status and cohabitation). Satisfaction with family life and satisfaction with work is also included in the analyses. Married people are happier than others. Satisfaction with family life affects happiness more strongly than satisfaction with work.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010468

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.