Number of the records: 1  

14-3-3 protein C-terminal stretch occupies ligand binding groove and is displaced by phosphopeptide binding

 1. 1.
  0103089 - FGU-C 20040108 RIV US eng J - Journal Article
  Šilhán, Jan - Obšilová, Veronika - Večeř, J. - Herman, P. - Šulc, Miroslav - Teisinger, Jan - Obšil, Tomáš
  14-3-3 protein C-terminal stretch occupies ligand binding groove and is displaced by phosphopeptide binding.
  [C-koncový segment 14-3-3 proteinu se nachází ve vazebném místě a je vytlačen navázáním fosfopeptidu.]
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 279, č. 47 (2004), s. 49113-49119. ISSN 0021-9258. E-ISSN 1083-351X
  R&D Projects: GA ČR GA204/03/0714; GA AV ČR KJB5011308; GA MŠMT LZ1K03020
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001
  Keywords : 14-3-3 protein * FRET * molecular dynamics
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 6.355, year: 2004

  In order to fully understand the role of the C-terminal stretch in the regulation of 14-3-3 protein binding properties we investigated the physical location of the C-terminal stretch and its changes upon the ligand binding. For this purpose we have used Förster resonance energy transfer (FRET) measurements and molecular dynamics simulation

  K plnému pochopení role C-koncového segmentu v regulaci vazebných vlastností 14-3-3 proteinu jsme studovali fyzickou polohu C-koncového segmentu a jeho změnu po vazbě ligandu. Pro tento účel jsme použili měření pomocí Försterova přenosu energie (FRET) a molekulárně dynamické simulace
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010421

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.