Number of the records: 1  

Multiple promoters drive tissue-specific expression of the human M2 muscarinic acetylcholine receptor gene

 1. 1.
  0103082 - FGU-C 20040091 RIV GB eng J - Journal Article
  Krejčí, Alena - Bruce, A. W. - Doležal, Vladimír - Tuček, Stanislav - Buckley, N. J.
  Multiple promoters drive tissue-specific expression of the human M2 muscarinic acetylcholine receptor gene.
  [Mnohočetné promotory pohánějí tkáňově specifickou expresi genu lidského M2 muskarinového acetylcholinového receptoru.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 91, č. 1 (2004), s. 88-98. ISSN 0022-3042. E-ISSN 1471-4159
  R&D Projects: GA AV ČR IAA5011306
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : M2 muscarinic receptor * neuron-restrictive silence factor * promoter
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 4.824, year: 2004

  We describe the organization of the human M2 gene and its promoters. We present evidence that there are three distinct human M2 promoters. Analysis of endogenous transcripts revealed that promoter 2 is preferentially used in neuroblastoma cells, whereas promoter 1 in cardiac cells. All promoters are highly conserved across human, mouse, rat and pig. They contain multiple start sites and none possess a TATA-box. In addition, we describe another M2 promoter that is specific for rat. We show that GATA-4 transcription factor binds to two sites within the regulatory regions of the M2 gene using reporter gene assays, electromobility shift assays and mutational analysis

  Popisujeme uspořádání lidského M2 genu a jeho promotoru. Přinášíme důkazy existence tří různých lidských promotorů M2 genu. Analýza endogenních transkriptů ukázala, že promotor 2 je preferenčně využíván v neuroblastomových buňkách, zatímco promotor 1 v srdečních buňkách. Všechny promotory jsou vysoce konzervované u lidí, myší, krys a prasat. Obsahují mnohočetná místa počátku transkripce a žádné z nich nemá TATA box. Navíc popisujeme M2 promotor, který je specifický pro krysu. S pomocí reportérového genu, mutační analýzy a testu elektrické pohyblivosti ukazujeme, že transkripční faktor GATA-4 se váže na dvě regulační místa M2 genu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010414

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.