Number of the records: 1  

Calculations of the site specific stretching frequencies of CO adsorbed on Li+/ZSM-5

 1. 1.
  0102847 - UOCHB-X 20043313 RIV GB eng J - Journal Article
  Nachtigallová, Dana - Nachtigall, Petr - Bludský, Ota
  Calculations of the site specific stretching frequencies of CO adsorbed on Li+/ZSM-5.
  [Výpočty CO vibračních frekvencí pro CO adsorbované na různých typech pozic iontů Li+ v ZSM-5.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 6, - (2004), s. 5580-5587. ISSN 1463-9076. E-ISSN 1463-9084
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A032
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : ZSM-5 * alkali metal * CO stretching frequency
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.076, year: 2004

  Interaction of the CO molecule with Li+ sites within ZSM-5 was investigated by means of combined quantum mechanics/interaction potential function method. The scaling method based on the linear correlation betwen CO bond length and the CO stretching frequency has been applied to calculate CO strtching frequencies in CO(OC)-Li+/ZSM-5 adsorption complexes. Calculated adsorption energies and CO stretching frequencies were used for simulation of IR spectra at various CO coverages

  Interakce molekuly CO s inoty Li+ v ZSM-5 byla studována pomocí kombinované kvantově mechanické/molekulově mechanické metody. Byla použita škálovací metoda založená na lineární korelaci mezi vazebnou délkou CO a CO vibrační frekvencí. Vibrační frekvence byly počítány pro různé pozice Li+ v ZSM-5 pro CO vázané uhlíkem i pro CO vázané přes kyslíkový atom. Na základě vypočtených interakčních energií a vibračních frekvencí byla simulována IR spektra pro různá pokrytí CO
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010184

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.