Number of the records: 1  

Fine root status element contents in three Norway spruce stands in the Krkonose Mts

 1. 1.
  0102746 - UEK-B 20043049 RIV SK eng J - Journal Article
  Goldbold, D. - Fritz, H. - Cudlín, Pavel - Bonifacio, E.
  Fine root status element contents in three Norway spruce stands in the Krkonose Mts.
  [Stav a obsah prvků jemných kořenů ve třech porostech smrku ztepilého v Krkonoších.]
  Ekológia. Roč. 22, Suppl. 1 (2003), s. 91-94. ISSN 1335-342X.
  [Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems (International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems)/20./. Zvolen, 30.08.2002-01.09.2002]
  R&D Projects: GA MŠMT OK 355
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Ca:Al ratios, fine roots, spruce
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Impact factor: 0.100, year: 2003

  The article summarizes the research results of the fine root status and element contents in three Norway spruce stands in Krkonoše Mts. The distibution of fine root, root regenerative potencial and Al:Ca ratios as indicators of soil acidity have been investigated. In conclusion, there were clear differences in the distribution of fine roots at the three sites; the fine root distribution cannot be explained in terms of the current soil chemical environment.

  Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu stavu jemných kořenů a obsahu vybraných prvků ve třech porostech smrku ztepilého. Byla zkoumána distribuce jemných kořenů v půdním profilu, kořenový regenerační potenciál a poměr Al:Ca, jako indikátor půdní acidity. Mezi třemi trvalými výzkumnými plochami, lišícími se stádiem rozpadu smrkových ekosystémů byly zjištěny významné rozdíly v distribuci jemných kořenů v půdním profilu, které nebylo možno vysvětlit rozdíly v půdním chemizmu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010085

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.