Number of the records: 1  

Biodiverzita drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) Šumavy - současný stav, ohrožené druhy a jejich biotopy

 1. 1.
  0102718 - UEK-B 20043013 RIV SIGLE CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Boháč, Jaroslav - Matějíček, J.
  Biodiverzita drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) Šumavy - současný stav, ohrožené druhy a jejich biotopy.
  [Biodiversity of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in the Bohemian Forest - recent state, endangered species and their biotopes.]
  Aktuality Šumavského výzkumu II. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2004, s. 218-220.
  [Aktuality Šumavského výzkumu /2./. Srní (CZ), 04.10.2004-07.10.2004]
  R&D Projects: GA MŽP SM/610/3/03
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Coleoptera * Staphylinidae
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  Biodiverzita Šumavy je dosud nedostatečně prozkoumaná. Přesto se zde podle současných údajů vyskytuje 332 druhů z nichž 75 druhů patří do Červené knihy ČR. Tyto druhy dobře charakterizují biotopy a mohou být využity pro indikaci jejich ranných změn, zejména vlhkostních poměrů.

  More than 300 species of staphylinid beetles were found on 68 lokalities in the Bohemian Forest. 75 (23%) species of the all fauna belong to the Red list of the CR (5 critically endangered species, 27 endangered species and 43 vulnerable species). The most important biotopes for staphylinids in the Bohemian Forest are: petasites fringes of montane brooks, reedes and tall-sedge beds, foret springs, fens and transitional, mires, raised bogs, screes subalpine tall-forb vegetation, meadows and pastures, forest fringe vegetation, montane grey alder galleries, ravine dry pine, beech and spruce forests.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010057

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.