Number of the records: 1  

Cesta životem

 1. 1.
  0102700 - PSU-E 20043009 RIV SIGLE CZ cze B - Monography
  Říčan, Pavel
  Cesta životem.
  [The way trough life.]
  2. - Praha: Portál, 2004. 390 s. ISBN 80-7178-829-5
  R&D Projects: GA AV ČR IAA7025301
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918
  Keywords : Lifespan psychology * ontogenesis * erikson
  Subject RIV: AN - Psychology

  Autor probírá základní principy biodromální psychologie, načež popisuje osm etap lidského života, přičemž rozvádí známou Eriksonovu teorii. Období formování identity je rozděleno na dvě části, pubescenci a adolescenci.

  After basic principles of the lige-span psychology are presented, the author describes the eight ages of man, elaborating upon the well known theory of Erik H. Erikson. The period of identity formation is divided into two parts, pubescence and adolescence.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010043

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.