Number of the records: 1  

Foreign investment, corporate ownership, and development: are firms in emerging markets catching up to the world standard?

 1. 1.
  0102667 - NHU-N 20043122 RIV SIGLE CZ eng V - Research Report
  Sabirianova Peter, K. - Švejnar, Jan - Terrell, K.
  Foreign investment, corporate ownership, and development: are firms in emerging markets catching up to the world standard?.
  [Zahraniční investice, korporativní vlastnictví a rozvoj: dohání firmy v nově vznikajících trzích světový standard?]
  Praha: CERGE-EI, 2004. 61 s. CERGE-EI research seminar series.
  R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : efficiency * productivity * economic development
  Subject RIV: AH - Economics

  We examine the extent of convergence in the Czech Republic and Russia, economies that represent alternative models of implementing the Washington Consensus. We also test hypothesis positing that only firms near the efficiency frontier benefit from these policies and catch up.

  Zkoumáme rozsah sbližování České republiky a Ruska jakožto dvou reprezentantů uplatňování rozdílných modelů Washingtonského konsensu. Testujeme hypotézu, že jenom firmy na hranici efektivnosti mohou profitovat z těchto opatření a z konvergence.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010013

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.