Number of the records: 1  

The enterprise sector development in the Czech Republic: large enterprises and SME perspective

 1. 1.
  0102658 - NHU-N 20043113 RIV SIGLE CZ eng V - Research Report
  Lízal, Lubomír
  The enterprise sector development in the Czech Republic: large enterprises and SME perspective.
  [Rozvoj průmyslového sektoru v České republice: velké podniky a perspektiva SME.]
  Praha: Center for Economic Research and Graduate Education, Charles University, 2004. 18 s. Discussion paper series, 2004-130.
  R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : enterprise sector development * Czech Republic * large enterprises and SME perspective
  Subject RIV: AH - Economics

  This paper briefly describes the historical development of Czech enterprises sector from the establishment of Czechoslovakia over the war period and communism while focusing on the changes during the reform (transition) process. It deals both with the medium and large size companies as well as the entrepreneurial sector as well. A special interest is paid to the legal framework and its effect on conducting business. Lastly, it also gives a brief overview of the bankruptcy procedures; this section is a natural complement to the main part that, in essence, describes establishment, entry and changes of new firms or former state-owned enterprises.

  Tato studie stručně popisuje vývoj českého podnikatelského sektoru od vzniku Československa přes válečné období a komunismus s důrazem na změny v procesu transformace. Zabývá se středním a velkým podnikáním ale i podnikatelským sektorem. Speciální důraz je kladen na vliv legislativního rámce na podnikání. Také poskytuje přehled konkurzního práva, přičemž tato část studie je přirozeným komplementem hlavní části, která ve své podstatě, popisuje vznik, vstup a změnu nových firem či bývalých státem vlastněných společností.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010004

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.