Number of the records: 1  

Czech gender segregation and wage gap with anti-discrimination legislation

 1. 1.
  0102648 - NHU-N 20043103 RIV CZ eng V - Research Report
  Jurajda, Štěpán
  Czech gender segregation and wage gap with anti-discrimination legislation.
  [Česká segregace na základě pohlaví a mzdové rozdíly za antidiskriminační legislativy.]
  Praha: Center for Economic Research and Graduate Education, Charles University, 2004. 7 s. Discussion paper series, 2004-125.
  R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : Czech gender segregation * wage gap * anti-discrimination legislation
  Subject RIV: AH - Economics

  Using 2002 matched employer-employee data we provide evidence on the size and structure of the Czech gender wage gap after the 2000 introduction of western-type anti-discrimination policies. Despite the new legislation, within-firm sex segregation continues to account for about one third of the gender wage gap while its unexplained portion remains just under two thirds.

  Za pomoci spojených dat typu zaměstnanec-zaměstnavatel z roku 2002 poskytujeme důkaz o velikosti a struktuře rozdílů ve mzdách z titulu odlišného pohlaví v ČR po tom, co byla v roce 2000 zavedena antidiskriminační opatření podle západního modelu. I navzdory nové legislativě vysvětluje segregace na základě pohlaví v rámci firem jenom třetinu celkového rozdílu, přičemž nevysvětlené stále zůstávají 2/3.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009995

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.