Number of the records: 1  

Rat model of familial combined hyperlipidemia as a result of comparative mapping

 1. 1.
  0102584 - FGU-C 20040022 RIV US eng J - Journal Article
  Ueno, T. - Tremblay, J. - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef - Dobešová, Zdenka - Pausová, Z. - Deng, A. Y. - Sun, Y. - Jacob, H. J. - Hamet, P.
  Rat model of familial combined hyperlipidemia as a result of comparative mapping.
  [Potkaní (zvířecí) model kombinované familiární hyperlipidemie jako výsledek srovnávacího mapování.]
  Physiological Genomics. Roč. 17, č. 1 (2004), s. 38-47. ISSN 1094-8341. E-ISSN 1531-2267
  R&D Projects: GA ČR GA305/03/0769; GA AV ČR IAA7011711
  Grant - others:CIHR(CA) MOP-11463; CIHR(CA) MT-12574; CIHR(CA) MOP36378; AHA(US) AD-12-FMCQ 0140149N
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : metabolic syndrome * Prague hypertriglyceridemic rat * quantitative trait locus
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 3.855, year: 2004

  Total genome scan was carried out in 266 F2 hybrids of Lewis and Prague hypetriglyceridemic (HTG) rats which share some characteristics of human metabolic syndrome. Obtained data suggest a close relationship between dyslipidemia of HTG rats and human familial combined hyperlipidemia, establishing a novel animal model for exploration of pathophysiology and therapy based on genomic determinants

  U 266 F 2 hybridů potkanů kmene Lewis a Pražského hypertriglyceridemického potkana (HTG), zvířat s řadou charakteristik lidského metabolického syndromu, byl skenován celkový genom. Výsledky ukazují na úzký vztah mezi dyslipidemií HTG potkanů a lidskou kombinovanou familiární hyperlipidemií a odhalují tak nový zvířecí model pro výzkum patofyziologie a léčby založené na znalostech genomu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009932

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.