Number of the records: 1  

Vasoactive systems in L-NAME hypertension: the role of inducible nitric oxide synthase

 1. 1.
  0102580 - FGU-C 20040017 RIV US eng J - Journal Article
  Pecháňová, Olga - Dobešová, Zdenka - Čejka, Jakub - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef
  Vasoactive systems in L-NAME hypertension: the role of inducible nitric oxide synthase.
  [Vazoaktivní systémy v L-NAME hypertenzi: úloha inducibilní syntázy oxidu dusnatého.]
  Journal of Hypertension. Roč. 22, č. 1 (2004), s. 167-173. ISSN 0263-6352. E-ISSN 1473-5598
  R&D Projects: GA ČR GA305/03/0769; GA MŠMT LN00A069
  Grant - others:VEGA(SK) 2/3185/23; SAV(SK) APVT51-017902
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : nitric oxide synthase * L-NAME hypertension * aminoguanidine
  Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery
  Impact factor: 4.871, year: 2004

  The contribution of renin-angiotensin system (RAS) and sympathetic nervous system (SNS) to blood pressure (BP) maintenance was evaluated in rats with hypertension induced by chronic L-NAME administration. SNS contribution to the maintenance of L-NAME hypertension is more important than that of RAS. Inducible NO synthase seems to become a source of hemodynamically important production in L-NAME hypertensive rats, although it is still insufficient to compensate sympathetic vasoconstriction

  Studovali jsme příspěvek renin-angiotensinového systému (RAS) a sympatického nervového systému (SNS) k udržování krevního tlaku u potkanů s hypertenzí, vyvolanou chronickým podáváním L-NAME. Příspěvek SNS k udržení L-NAME hypertenze je významnější než příspěvek RAS. Zdrojem hemodynamicky důležité produkce NO u L-NAME hypertenze se zdá být inducibilní NO syntáza, přestože není schopna dostatečně kompenzovat sympatickou vazokonstrikci
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009928

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.