Number of the records: 1  

The effects of short-term immobilization stress on muscarinic receptors, beta-adrenoceptors, and adenylyl cyclase in different heart regions

 1. 1.
  0102544 - FGU-C 20040114 RIV US eng J - Journal Article
  Mysliveček, Jaromír - Říčný, Jan - Palkovits, M. - Kvetňanský, R.
  The effects of short-term immobilization stress on muscarinic receptors, beta-adrenoceptors, and adenylyl cyclase in different heart regions.
  [Působení krátkodobého imobilizačního stresu na muskarinové receptory, beta-adrenoceptory a adenylát cyklázu v různých částech srdce.]
  New York Academy of Sciences. Annals. Roč. 1018, - (2004), s. 315-322. ISSN 0077-8923. E-ISSN 1749-6632
  Grant - others:GA UK(CZ) 18/2003
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : heart muscarinic receptors * beta-adrenoceptors * adenylyl cyclase
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 1.789, year: 2004

  The effects of one immobilization period were first apparent after 24 h. Stress brought about a downregulation of MR and BAR with decrease in AC activity. These effects were regionally specific and were predominantly expressed in the right atria, which is rich in ganglia cells, and in the right ventricles. Our results indicate that stressful stimuli can influence not only BAR, but MR, and that AC activity can also be affected

  Důsledky jedné imobilizační periody byly prvně pozorovatelné po 24 h. Stres způsobil zmenšení počtu MR (muskarinových receptorů) a BAR (beta-adrenoceptorů) se snížením aktivity AC (adenylát cyklázy). Efekty byly regionově specifické a byly nejvýraznější v pravé komoře, která je bohatá na gangliové buňky, a v pravé síni. Naše výsledky ukazují, že stresové stimuly mohou zasáhnout nejen BAR, mohou ovlivnit i MR a aktivitu AC
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009892

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.