Number of the records: 1  

Application of Moire topography on the form of the plaster model of vocal folds

 1. 1.
  0102458 - FZU-D 20040509 RIV CZ eng J - Journal Article
  Keprt, Jiří - Bartoněk, L. - Horáček, Jaromír - Švec, J. G.
  Application of Moire topography on the form of the plaster model of vocal folds.
  [Aplikace Moiré topografie pro měření tvaru sádrového modelu hlasivek.]
  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. 42-43, - (2004), s. 1-13. ISSN 0231-9365
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : plaster model * vocal folds * interference * FFT
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Two optical measuring methods were used to describe the form of plaster model of a human vocal folds. The method of the classical shadow moir‚ holography with illumination of a specimen by incoherent parallel beam of light trough a linear grating and the metod of a interference plane screen located in front of the (object) specimen

  K popisu tvaru prostorového sádrového modelu hlasivek byly navrženy dvě metody. Klasická metoda stínové Moiré interferometrie, kdy předmět je osvětlen rovnoběžným nekoherenčním světelným svazkem skrze pohyblivou rovinnou čárovou mřížku a metoda modulovaného laserového svazku, který osvětluje nejprve rovinné stínítko (referenční mřížka) a následně studovaný předmět. CCD kamerou snímané obzory jsou následně počítačově vyhodnocovány
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009807

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.