Number of the records: 1  

Breeding success of common cuckoos Cuculus canorus parasitising four sympatric species of Acrocephalus warblers

 1. 1.
  0102385 - UBO-W 20040069 RIV DK eng J - Journal Article
  Kleven, O. - Moksnes, A. - Roskaft, E. - Rudolfsen, G. - Stokke, B. G. - Honza, Marcel
  Breeding success of common cuckoos Cuculus canorus parasitising four sympatric species of Acrocephalus warblers.
  [Hnízdní úspěšnost kukačky obecné Cuculus canorus parasitující čtyři sympatrické druhy rákosníků (Acrocephalus).]
  Journal of Avian Biology. Roč. 35, č. 5 (2004), s. 394-398. ISSN 0908-8857. E-ISSN 1600-048X
  R&D Projects: GA ČR GA206/97/0168
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : Cuculus canorus * reed warblers * egg mimicry
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 1.658, year: 2004

  We investigated the level of parasitism, egg mimicry and breeding success of cuckoos parasitising four sympatric species of Acrocephalus warblers in southern Moravia, Czech Republic. The parasitism rate was highest in the marsh warbler Acrocephalus palustris (44.8%,) followed by great reed warbler A. arundinaceus (33.8%), sedge warbler A. schoenobaenus (26.5%) and reed warbler A. scirpaceus (11.6%). Although the cuckoo eggs showed a high level of mimicry the eggs of the marsh warbler this host species rejected 72% of the cuckoo eggs, resulting in a cuckoo breeding success of only 4.3%. Cuckoo eggs laid in great reed warbler and reed warbler nests showed a similar hatching success, but the cuckoo chicks survived better in great reed warbler nests, resulting in a breeding success of 30.4%, as compared to 16.4%, in nests of the reed warbler. The relationship between the level of parasitism, host rejection of cuckoo eggs, cuckoo chick survival and breeding success is discussed.

  Studovali jsme míru parasitace, mimikry vajec a hnízdní úspěšnost kukaček parasitující čtyři sympatricky vyskytující se druhy r. Acrocephalus na jižní Moravě. Míra parasitace byla nejvyšší u rákosníka zpěvného Acrocephalus palustris (44,8%), dále u rákosníka velkého Acrocephalus arundinaceus (33.8%), r. proužkovaného A. schoenobaenus (26.5%) a r. obecného A. scirpaceus (11.6%). Ačkoliv parasitická vejce vykazovala vysoký stupeň mimikry, rákosník zpěvný odstraňoval 72 % těchto vajec, což odpovídalo i nízkému hnízdnímu úspěchu (4.3%). Vejce kukaček snesených do hnízd r. velkého a obecného vykazovala podobnou úspěšnost, ale kukačky lépe přežívaly ve hnízdech r. velkých (30.6 %) ve srovnání s 16.4 % hnízd r. obecného. Dále je diskutován vztah mezi mírou parasitace, odmítání parasitických vajec, přežívání kukaččích mláďat.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009736

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.