Number of the records: 1  

Výsledky a trendy ve výzkumu scintilačních materiálů

 1. 1.
  0101790 - FZU-D 20040467 RIV CZ cze J - Journal Article
  Nikl, Martin
  Výsledky a trendy ve výzkumu scintilačních materiálů.
  [Results and trends in research of scintillator materials.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 54, č. 2 (2004), s. 66-76. ISSN 0009-0700
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1010305; GA AV ČR IAA1010714; GA ČR GA202/01/0753; GA MŠMT ME 159; GA MŠMT ME 462; GA MŠMT ME 519
  Grant - others:NATO SPP(XX) 973510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : scintillators * ionizing radiation detection
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  Využití energetických zdrojů záření, především rentgenových a gamma paprsků, příp. částic (urychlené elektrony, protony, alfa částice, neutrony) ve vědeckých, průmyslových, lékařských a dalších aplikacích v posledních desetiletích výrazně narůstá, a proto nabíhá intenzívní výzkum scintilačních materiálů, které tvoří nezbytnou součást jejich detektorů.

  Usage of the sources of ionizing radiation (X-ray and gama-ray) and of the accelerated charged particles or of neutrons in the scientific, medical and other applications is increasing in the last few tens of years. That is why the research of new scintillator materials, which are inevitable part of their (scintillation) detectors, goes intensively on.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009195

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.