Number of the records: 1  

Informační aspekty jevů v digitálních elektronických zobrazovacích soustavách

 1. 1.
  0101783 - FZU-D 20040460 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pospíšil, Jaroslav - Jakubík, P.
  Informační aspekty jevů v digitálních elektronických zobrazovacích soustavách.
  [Information aspects of phenomena in the digital electonical imaging systems.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 49, č. 3 (2004), s. 67-71. ISSN 0447-6441
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : digital electronical imaging systems * pixel structure
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Teoretické výsledky aplikace teorie syntaktické informace na základní funkční jevy v moderních digitálních (elektrooptických) zobrazovacích soustavách s pixelovou strukturou jejich fotodetekčních vrstev. Tyto soustavy jsou aproximovány vhodným lineárním a izoplanatickým přenosovým blokovým modelem. Matematické výrazy pro analýzu a syntézu digitálních elektronických zobrazovacích soustav.

  The theoretical results of the syntactic information theory to fundamental working phenomena in the modern digital electronical imaging systems with a pixel structure of their photodetection layers. Such systems are approximated by the suitable linear and isoplanatic block model. The obtained mathematical expressions can be utilized in practice for analysis and synthesis of this systems.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009188

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.